Mijn privacy

Over het FAVORITES privacy beleid

FAVORITES geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Favorites. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/11/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met ons voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonlijke gegevensverwerking

Als je een online bestelling plaatst hebben wij jouw naam en adresgegevens nodig om de bestelling te kunnen versturen. Voor de communicatie over de bestelling registreren wij enkele persoonsgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Voor de betaling wordt het bankrekeningnummer geregistreerd. Deze gegevens worden nooit gebruikt voor een ander doel.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn, net als wij, allemaal tot geheimhouding gehouden op basis van de privacywetgeving in Nederland.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Uiteraard kunt u deze laten wijzigen of verwijderen. Neem dan contact met ons op!

Contactgegevens FAVORITES

FAVORITES | De Dellen 2b | 9231EB | Surhuisterveen | Nederland | [email protected] | 06 111 918 60